Regulamentul de ordine interioară

Dragi oaspeţi

 Dorim să vă oferim o ședere excelentă și de aceea am stabilit o serie de principii și reguli de care vă rugăm, în mod respectuos, să ţineţi cont atât în timpul, cât şi după ce s-a încheiat sejurul dumneavoastră.

Sosirea și plecarea

Primirea camerei (check-in) se poate face începând cu ora 12.00 PM pana la ora 21:00 PM.

Eliberarea camerei (check-out) se va face înainte de ora 11.00 AM.

La cerere, in limita disponibilitatii, putem onora si serviciul de early check-in (primirea camerei mai devreme de ora mentionata mai sus) si/sau late check-out (eliberarea camerei mai tarziu de ora mentionata mai sus).  Aceste solicitări ale clienților vor fi clarificate și onorate numai în măsura în care camera nu are confirmări ferme pentru cazare.

Cazare

Cazarea copiilor cu vârste cuprinse între 0-7 ani se va face gratuit, când sunt folosite paturile existente.

Prețurile pentru paturi suplimentare nu sunt incluse în prețul total și trebuie plătite separat, pe durata sejurului. Paturile suplimentare sunt oferite în funcție de disponibilitate si trebuie solicitate in prealabil iar plata se va efectua on-line.

Fumatul

Fumatul tradițional si tigara electronica sunt permise doar pe balcoanele camerelor si pe terasa de la parter, din exteriorul cladirii.

Animalele de companie

Regula generală nu permite cazarea  a persoanelor însoțite de animale și păsări.
În cazuri excepționale și numai cu acordul initial al proprietarului, cazarea se va face prin prezentarea la sosire a certificatului național/internațional de sănătate al animalului de companie (cu toate vaccinările incluse).

Spaţiul de parcare şi autoturismele

Cladirea dispune atat de locuri de parcare private cat si de parcare publica si gratuita in fata imobilului.

Confidenţialitatea informaţiilor

Nu vom folosi niciodată numele sau alte informaţiile despre dumneavoastră fără să obținem în prealabil acordul pentru acest lucru. Veţi avea posibilitatea să ne comunicați dacă doriţi să primiţi aceste informaţii în viitor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile legislative pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor datelor, modificată și completată, compania Armin Engineering Construct SRL, proprietara ARMINA’S RESIDENCE, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri determinate, explicite și legitime, datele personale care îi sunt furnizate de clienți persoane fizice și imaginile acestora.

Clienții sunt obligați să furnizeze datele solicitate în vederea derulării sau inițierii de raporturi juridice cu societatea, cu respectarea prevederilor legale.

Refuzul persoanelor fizice de a furniza aceste date determină incapacitatea societății noastre de a vă pune la dispoziție serviciile solicitate, făcând imposibilă respectarea cerințelor reglementărilor speciale în domeniul fiscal.

În conformitate cu prevederile Legii, persoanele fizice beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, de intervenție, de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa catre noi, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită dreptul la informare, acces, opoziția sau intervenția.

Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate. Persoanele ale căror date sunt prelucrate, au dreptul de a obține de la societatea noastra, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestora.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepții prevăzute de lege. În caz de opoziție justificată, prelucrarea datelor nu mai poate viza datele în cauză. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment și cu titlu gratuit, fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scopuri de marketing direct, în numele Operatorului sau terțului sau să fie dezvăluite unor terți. Pentru acest lucru, persoana vizată se va adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, iar măsurile luate de către Operator vor fi comunicate în 15 zile de la data cererii.

Conditii de cazare

Clientul trebuie să se conformeze uzanțelor din spatiul de cazare. Acesta va trebui să respecte atât liniștea cât și normele de conviețuire socială și cele morale.

De asemenea, clientul trebuie să aibă grijă de proprietatea încredințată lui pe parcursul cazării.

Orice încălcare a uzanțelor sau a normelor morale și de conviețuire socială dă dreptul proprietarului să întrerupă imediat contractul/cazarea, fără nici un preaviz.

Ne rezervăm dreptul de a refuza cazarea si accesul în spatiu clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți, care prin atitudinea lor aduc prejudicii sau deranjează ceilalti locatari.

Contravaloarea eventualelor distrugeri sau degradări ale bunurilor materiale va fi suportată de către cei vinovați de producerea acestora. Ne rezervăm dreptul de a evacua forțat clienții indezirabili.

Ținând cont de cele menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții.

Servicii gratuite 

  • Rețea de internet wireless (Wi-Fi)
  • Televiziune prin cablu
  • Utilizarea echipamentelor electrocasnice din bucatarie si zona de luat masa
  • Parcarea autoturismului in parcarea din fata imobilului

Clauze finale

Considerăm că orice client în momentul accesării oricărui serviciu oferit de către compania noastra a luat cunoștință de termenii și condițiile mai sus menționate și le-a acceptat tacit.

Modificări termeni și condiții

Termenii și condițiile pot fi modificate oricând de către proprietar fără a se face notificări în prealabil.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim o ședere plăcută!

Echipa Armina’s Residence